Budky pro volně žijící ptáky

Ptačí budka slouží jako náhrada starých dutých stromů, které rychle mizí z naší krajiny a tím se snižují hnízdní možnosti mnoha druhů ptáků. Vyvěšováním ptačích budek můžeme nedostatek přirozených dutin vhodných ke hnízdění kompenzovat a vytvořit tak vhodné podmínky pro hnízdění.
Pro volně žijící ptáky vyrábíme dva typy ptačích budek.
Prvním typem je uzavřená ptačí budka s kruhovým vletovým otvorem ve velikostech vhodných pro sýkorku až po budky, ve kterých můžou zahnízdit větší druhy sov. Většinu těchto budek lze na přání dodat s kovovým kroužek, který slouží k ochraně vletu před predátory.
Druhým typem ptačí budky je polobudka. Polobudky jsou určeny pro druhy hnízdící přirozeně v polootevřených dutinách (polodutinách). Jde např. o rehka domácího, konipase bílého a horského, lejska šedého, poštolku obecnou a mnoho dalších druhů. Všechny ptačí budky jsou vyrobené z kvalitního smrkového dřeva.

Item added to cart.
0 items - 0